DUVK:s Styrelse 2011

 • Roy Brunell ordförande, Siffrisvägen 17, 67100 Karleby tel. 040/539 3810
 • Ossian Wassborr, vice ordf. Skrikov.400, 68410 Nedervetil, tel 06/ 86 48298
 • Christina Omars, Kronobyvägen 15, 68500 Kronoby, tel 06 / 83 45 448
 • Lars Johan Häggblom, Salutorget 2, 67100 Karleby, tel 06 / 822 3523
 • Karola Byskata, Södra Terjärvvägen 321, 68700 Terjärv, tel 06 / 867 5789
 • Carina Svenfelt, Färjvägen 17, 67100 Öja, tel 040 / 5709985
 • Christina Nykvist, Svarvaregatan , 67100 Karleby, tel 06/82 20816
 • Jörgen Dahl, Katariengatan 36-38, 67200 Karleby, tel. 06/831 2184
 • Benita Haals, Såka, Karleby, tel 06 / 82 29 291
 • Jarl Haga, 68500 Kronoby, tel 050 365 9274
 • Kurt Enlund, Pärthyvelvägen 10, 67600 Karleby, tel 06 / 830 1324
 • Monica Store, Terjärv
 • Anna-Lisa Harald, Strandåkervägen 17, 67400 Karleby, tel 06 / 8222 393
 • Greger Haga, Stationsgränd, 68500 Kronoby, tel 06/83 45051


 • Elisabeth Hagström, sekreterare och kassör, ansvarig fritidsledare Sandbackavägen 45 , 68410 Nedervetil,
  tel 040 4198028 fax06/8648440
<